štvrtok 9. júna 2011

Výstavné projekty a inštalácie ateliéru SML_XL

Výstava ateliéru SML_XL - Golden folder  - Galéria Medium, Bratislava 2008

Výstava ateliéru SML_XL - Golden folder - Galéria Medium, Bratislava 2008

Výstava ateliéru SML_XL - Golden folder - Galéria Medium, Bratislava 2008

Výstava študentov ateliéru SML_XL - Housewives, Bratislava 2007

Výstava študentov ateliéru SML_XL - Housewives, Bratislava 2007

Inštalácia diplomovej práce študentky ateliéru Aleny Timkovičovej

Inštalácia diplomovej práce študentky ateliéru Aleny Timkovičovej

Inštalácia semestrálnych prác študentov ateôi=ru SML_XL

Výstava ateliéru SML_XL - Spy eye - Galéria Medium, Bratislava

Výstava ateliéru SML_XL - Spy eye - Galéria Medium, Bratislava